ติดต่อเรา

ศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-16.30 น.02-549-4681, 02-549-4492 096-126-9919 02-549-4680
CRIA RMUTT @criarmutt
cria@rmutt.ac.th